Specjaliści - Instytut Wsparcia i Rozwoju Rodziny

Specjaliści

Poznaj nasz zespół

Elżbieta Kołodziejska-Powalska

Doradca rodziny


Nasi specjaliści

Małgorzata
Bohosiewicz-Suchoń

Prawnik, mediator

Emilia
Iurchuk

Psycholog

Maria
Liszka-Dalecka

Psycholog dziecięcy

Agnieszka
Pałasz-Suik

Terapeutka

Maciej
Bohosiewicz

Prawnik, mediator

Jerzy Mielniczek

Psycholog

Magdalena Hetnał

Pedagog specjalny

Konsultacje także w języku angielskim
Konsultacje stacjonarne
i online

Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń

Prawnik, mediator, interwent kryzysowy

Z kim pracuję?

Dorośli, pary, dzieci.

Komu pomagam?

Pracuję w obszarze interwencji kryzysowej i krótkoterminowego wsparcia psychologicznego. Pomagam osobom w przejściu traumy po utracie bliskiej osoby, śmierci bliskiej osoby, rozwodu.

Świadczę pomoc mediacyjną w rozwiązaniu konfliktów i poprawie komunikacji w relacjach. Zajmuje się przygotowaniem par do rozwodu/rozstania, przygotowaniem dzieci, sporządzeniem niezbędnych dokumentów.

Doświadczenie

Założycielka Instytutu Wsparcia i Rozwój Rodziny w Warszawie. Mediatorem z ponad 20-letnim doświadczeniem w mediacjach dla nieletnich, rodzinnych, cywilnych, karnych i handlowy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z osobami w kryzysie jako Mediator Rodzinny i Sądowy.

Stały Mediator w 4 Sądach Okręgowych w Polsce. Od 2020 roku jest m.in mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego – KNF.

Współpracownik Komitetu ds. Ochrony Praw Dziecka w Warszawie (KOPD). Członek Komisji Rewizyjnej KOPD w Warszawie.

Od 2021 roku pełniłam funkcję Kierownika Projektu programu: Standardy Pomagania a
dziecka w sytuacji separacji rodziców przez KOPD.
Od 2021 roku współtwórca i współproducent „Akademii Dobrego Rozstania” program
Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.
Członek Kapituły pierwszej edycji konkursu: „Kancelaria Prawna Przyjazna Dzieciom”.

Od 2022 r. aktywny współpracownik Centrum Wsparcia i Mediacji Fundacji ITAKA.
Aktywnie angażuje się w pomoc emigrantom wojennym z Ukrainy, której celem jest pomoc dzieciom i młodzież, w tym projekty FDDS.

Wykształcenie

Ukończyłam Prawo na Uniwersytecie Śląskim. W 2007 uzyskałam Certyfikat Mediatora w Polskim Centrum Mediacji. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia Podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Interwencja Kryzysowa Pomoc Systemowa Rodzinie. Od 2017 r. jestem Mediatorem Sądowym.

Konsultacje także w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim
Konsultacje stacjonarne
i online

Emilia Iurchuk

Psycholog, trenerka umiejętności psychospołecznych

Z kim pracuję?

Dorośli, młodzież

Komu pomagam?

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, które doświadczają kryzysów życiowych, zmagają się z poczuciem zagubienia, braku satysfakcji z życia. Prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas 5 letniej pracy w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Warszawie. W Komitecie Ochrony Praw Dziecka oraz Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w projekcje Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego dla rodzin dotkniętych wojną w Ukrainie.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. W 2022r. ukończyłam studia podyplomowe w zakresie „Socjoterapii”, Szkolenie „Arteterapia w pracy z PTSD u dzieci”.

Konsultacje także w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim
Konsultacje stacjonarne
i online

Agnieszka Pałasz-Suik

Konsultantka TSR, terapeutka traumy Somatic Experiencing w trakcie szkolenia, konsultantka rodziców małych dzieci, mediatorka, interwent kryzysowa, praktyczka NVC

Z kim pracuję?

Dorośli, rodzice małych dzieci, pary.

Komu pomagam?

Pomagam osobom dorosłym i parom doświadczającym kryzysu w ramach terapii krótkoterminowej TSR. Pracując w nurcie Somatic Experiencing, leczenie szeroko pojętej traumy opieram na regulacji układu nerwowego i pracy z ciałem. Pomagam rodzicom małych dzieci (do 6 lat). Uczę dialogu i komunikacji bez przemocy. Moją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z ludźmi w Centrum Aktywności Lokalnej Paca oraz Fundacji Zwalcz Nudę. Prowadziłam konsultacje indywidualne, dla par oraz rodziców małych dzieci. Prowadziłam warsztaty Porozumienia bez przemocy oraz warsztaty rodzicielskie.

Wykształcenie

Ukończyłam stopień podstawowy i zaawansowany szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem w trakcie trzyletnich studiów Somatic Experiencing – terapii traumy. W czerwcu 2023 planuję ukończyć studia podyplomowe na kierunku Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem mediatorem sądowym od 2022 r.

Konsultacje także w języku angielskim i rosyjskim
Konsultacje stacjonarne
i online

Maciej Bohosiewicz

Prawnik, mediator, mediator ds. konfliktów wielokulturowych

Z kim pracuję?

Dorośli, pary (w tym pary wielokulturowe), osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zawodowym.

Komu pomagam?

Działam na rzecz środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, cudzoziemców z państw krajów trzecich, a także na rzecz środowisk marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na rzecz osób najsłabszych, potrzebujących pomocy oraz imigrantów – pracując jako prawnik, mediator i działacz społeczny.

Wykształcenie

Ukończył Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 uzyskał Certyfikat Mediatora w Polskim Centrum Mediacji. W latach 2005-2009 pierwszy Przedstawiciel Mniejszości Ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także Współprzewodniczący tej Komisji – reprezentujący wszystkie mniejszości narodowe i etniczne przed stroną rządową. Założyciel i przewodniczący Rady Fundacji Armenian. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną na rzecz zachowania tożsamości etnicznej i narodowej.

Konsultacje stacjonarne

Maria Liszka-Dalecka

Psycholog dziecięcy

Z kim pracuję?

Dzieci oraz młodzież, w wieku od 2,5 do 14 lat.
Praca z rodzicami
Wsparcie kobiet w ciąży np. metodą Analizy Więzi prenatalnej

Komu pomagam?

Dzieciom i młodzieży doświadczających różnych trudności. Główne obszary wsparcia:
– Trudności emocjonalne (niepokojący lęk, smutek, złość).
– Trudności społeczne (problemy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji).
– Problemy w obszarze regulacji emocji.
– Zakłócenia, zaburzenia przywiązania.
– Problemy ze snem, jedzeniem, wypróżnianiem, moczeniem.
– Trudności adaptacyjne – w żłobku, przedszkolu, szkole.
– Kryzysy w rodzinie, istotne zmiany w jej obszarze (m.in. narodziny rodzeństwa, rozwód, choroba, śmierć).
– Trudne, traumatyczne doświadczenia w życiu dziecka i rodziny.
– Zakłócenia rozwojowe.
– Zaburzenia neurorozwojowe (m.in. ADHD).
– Objawy psychosomatyczne.
– Zaburzenia nastroju.

Pomagam także rodzicom, którzy przeżywają trudności w opiece nad dzieckiem, relacji z nim; mają wątpliwości i poczucie braku spełnienia w obszarze rodzicielskim; pragną zobaczyć swój i dziecka obraz z innej perspektywy, a tym samym pogłębić wzajemna relację.

Wspieram również kobiety w ciąży metodą Analizy Więzi Prenatalnej, które:
– Doświadczają nadmiernego lęku o dziecko, o jego zdrowie, rozwój. 

– Mają trudności w odczuwaniu dziecka na poziomie fizycznym, psychicznym. 

– Mają zagrożoną ciążę.
– Są po poronieniach, traumatycznych porodach (siłami natury i cesarskim cięciu), przedwczesnych porodach, zapłodnieniu in-vitro i innych trudnych doświadczeniach mogących wpływać na obecny stan kobiety, dziecka i ich relację. 

– Doświadczają niepokojącego lęku związanego z porodem i okresem po urodzeniu dziecka. 

– Obawiają się podjęcia nowej roli – roli mamy. 

– Są w skomplikowanych relacjach z partnerem, własną matką. 

– Pragną pogłębić więź z dzieckiem już na etapie prenatalnym. 


Podejście teoretyczne, na którym w głównej mierze opieram rozumienie trudności dziecka i rodziny, to teoria przywiązania oraz psychoanalityczne rozumienie procesów, które zachodzą w relacji pomiędzy dzieckiem – a – rodzicem. W pracy z dzieckiem stawiam na relacyjną formę kontaktu poprzez swobodną zabawę, a także działania artystyczne.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wielu praktyk, konferencji, wykładów w Polsce, Niemczech i Szwajcarii.

Odbywałam kilkumiesięczny staż w Therapeutikum Krefeld w Niemczech – miejscu zrzeszającym lekarzy i terapeutów różnych specjalności. Uczyłam się jako praktykantka w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie, Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie, Fundacji „Sto Pociech” w Warszawie, a także w Terapeutycznym Ośrodku dla Dzieci przy Wydziale Psychologii pod kierunkiem dr Mileny Grackiej-Tomaszewskiej.

Pracowałam w Przedszkolu Integracyjnym nr. 6 w Warszawie, Stowarzyszeniu „Salutaris” i Szkole Podstawowej „Chocimska”. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Studiowałam na Wydziale Terapii przez Sztukę (niem. Kunsttherapie)
w Alanus Hochschule w Niemczech. Ukończyłam całościowe szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej prowadzonej przez Hannelore Dehne w Instytucie Analizy Więzi Prenatalnej w Warszawie.

Konsultacje stacjonarne
i online

Jerzy Mielniczek

Psycholog, psychoedukator

Z kim pracuję?

Dorośli, rodzice, młodzież, dzieci.

Komu pomagam?

Pracuję w obszarze interwencji kryzysowej i wsparcia psychologicznego. Udzielam indywidualnego wsparcia dla uczniów i rodziców. Prowadzę terapia uczniów z zaburzeniami lękowymi. Pracuję z młodzieżą w zakresie diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia. Udzielam wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy z osobami w kryzysie, w pracy z młodzieżą i rodzicami, nauczycielami. Roczny staż w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Wykształcenie

W 2008 roku ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii). W 2010 studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu, nauczyciel kontraktowy, psychoedukator, od 2016 roku mediator.

Konsultacje także
w języku włoskim
Konsultacje stacjonarne
i online

Magdalena Hetnał

Pedagog specjalny (oligofrenopedagogika), coach, mentor, trener

Z kim pracuję?

Dorośli, rodzice, młodzież, dzieci.

Komu pomagam?

Dorosłym, rodzicom zgłaszającym trudności wychowawcze, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci ze szczególnymi potrzebami( niepełnosprawności), młodzieży, dzieciom.

Doświadczenie

Jestem pedagogiem specjalnym z 25 letnim doświadczeniem, a także coachem, mentorem i trenerem.

Pracuję z rodzinami i na co dzień pomagam w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
rodzinnych w nurcie Porozumienia bez Przemocy.

Na co dzień prowadzę :
– Pracę terapeutyczną z rodzinami w nurcie systemowym.
– Coaching indywidualny i grupowy, młodzieży i dorosłych.
– Konsultacje i doradztwo dla rodziców i nauczycieli zgłaszających trudności wychowawcze.
– Konsultacje i doradztwo dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, oraz rodziców dzieci ze
szczególnymi potrzebami ( niepełnosprawności).
– Tutoring i coaching rozwojowy dla młodzieży szukającej własnej drogi.
– Warsztaty z komunikacji w duchu Porozumienia bez Przemocy w rodzinie.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Swój warsztat szkoleniowy i pedagogiczny doskonaliłam na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie na kierunku Coach i Trener – Partner w rozwoju.
Na Uniwersytecie SWPS w Katowicach ukończyłam kierunek Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie.

Szkolenia i warsztaty

Oferujemy szkolenia oraz warsztaty
dla osób i rodzin w kryzysie

Oferujemy szkolenia oraz warsztaty dla osób i rodzin w kryzysie

Zapisz się do naszego newslettera

Polub nas
Scroll to Top